Promocja!

Płyn do dezynfekcji rąk i pomieszczeń 5L

138,20  48,77 

FALMASEPT to płyn antybakteryjny bazujący w 70 procentach na alkoholu etylowym. Sprawnie czyści i dezynfekuje dłonie oraz różnego rodzaju powierzchnie, pozostawiając je sterylnie czystymi. Jego unikalna formuła sprawia, że szybko wysycha i nie wymaga spłukiwania.

97 w magazynie!

Ilość

Product Description

Płyn antybakteryjny do dezynfekcji FALMASEPT – niszczy wirusy szybko i skutecznie

 

FALMASEPT to płyn antybakteryjny bazujący w 70 procentach na alkoholu etylowym. Sprawnie czyści i dezynfekuje dłonie oraz różnego rodzaju powierzchnie, pozostawiając je sterylnie czystymi. Jego unikalna formuła sprawia, że szybko wysycha i nie wymaga spłukiwania.

 

FALMASEPT znajduje zastosowanie w:

  • domach,
  • sklepach,
  • miejscach użyteczności publicznej,
  • zakładach przemysłowych
  • salonach kosmetycznych.

Dzięki zawartości gliceryny ma właściwości pielęgnacyjne i nie powoduje nadmiernego przesuszenia skóry dłoni.

 

Pojemność:

FALMASEPT dostępny jest w pojemnikach o różnej pojemności:

  • płyn o pojemności 1 litra przyda się w domu, jest wygodny w użytkowaniu,
  • opakowanie o pojemności 5 litrów jest gwarancją komfortowego użytkowania i znakomicie sprawdzi się zarówno w mieszkaniu, jak i zakładzie pracy.

 

Korzystając z FALMASEPT  należy zachować, jak w przypadku innych, podobnych do niego środków, szczególną ostrożność.

Środki ostrożności: H225 – wysoce łatwopalna ciecz i pary; H319 — działa drażniąco na oczy; H304 — połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią; P210 – przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione; P370 + P378 – w przypadku pożaru: użyć ditlenku węgla (CO2), proszków gaśniczych lub rozpylonej wody do gaszenia; P403 +P235 – przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu; P501 — Zawartość/pojemnik usuwać do zgodnie z miejscowymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

 

Produkt zarejestrowany jako środek biobójczy w Rejestrze Produktów Leczniczo Dopuszczalnych pod numerem URLP 0395/TP/2020.